Ιστορικό

Ιστορική εξέλιξη της εταιρίας μας

Η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2008, αλλά στην ουσία λειτουργεί από το 1989 με διάφορες άλλες νομικές μορφές. Από τότε μέχρι σήμερα ακολούθησε μια σταθερά προοδευτική πορεία με σταδιακή αύξηση του πελατολογίου της και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρία έχει ασχοληθεί, για μεγάλο χρονικό διάστημα, στον χώρο της διακίνησης και εμπορίας οπτικών ειδών με αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Γνωρίζει πολύ καλά όλο το κύκλωμα παραγγελιοληψίας, παρακολούθησης παραγωγής του «προϊόντος φακού», τιμολόγησης και τελικής παράδοσης στους πελάτες.

Στη διάρκεια της πολύχρονης πορείας της στον χώρο της Πληροφορικής, η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. πέτυχε να φέρει εις πέρας μεγάλα και σημαντικά έργα.

Generic placeholder image

Προφίλ

Η εταιρία μας έχοντας έδρα τα Βριλήσσια, έχει αναπτύξει δραστηριότητα κυρίως στο νομό Αττικής αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Έχει αποκτήσει ένα ευρύ πελατολόγιο, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Generic placeholder image

Στόχοι

Οι θεμελιώδεις αξίες που μας καθορίζουν ως εταιρία αλλά και ως άτομα είναι η ακεραιότητα, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η συνέπεια.

Generic placeholder image

Αξιοπιστία

Στη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας της στον χώρο της Πληροφορικής, η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. έχει καθιερώσει ως προσωπικό της στίγμα την ποιότητα και την αξιοπιστία. στις παρεχόμενες υπηρεσίες