Αξιοπιστία

Υπηρεσίες - Αξιοπιστία και Ποιότητα

Στη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας στον χώρο της Πληροφορικής, η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. έχει καθιερώσει ως προσωπικό της στίγμα την ποιότητα. Η ποιότητα των εφαρμογών μας αναδεικνύεται τόσο από την εξελιγμένη αισθητική, όσο και από την αξιοπιστία και την ασφάλεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η πολιτική ποιότητας που εφαρμόζουμε μπορεί να αποδοθεί στο ακόλουθο τρίπτυχο:

Η εταιρία μας έχοντας έδρα την Αθήνα (Βριλήσσια), έχει αναπτύξει δραστηριότητα όχι μόνο στο νομό Αττικής αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Έχει αποκτήσει ένα ευρύ πελατολόγιο, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Η εταιρία μας έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία έναν σημαντικό αριθμό σύνθετων έργων λογισμικού σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Έχει αποκτήσει εξαιρετική εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών και διαδικτυακών πυλών.

Generic placeholder image

Προφίλ

Η εταιρία μας έχοντας έδρα τα Βριλήσσια, έχει αναπτύξει δραστηριότητα κυρίως στο νομό Αττικής αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Έχει αποκτήσει ένα ευρύ πελατολόγιο, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Generic placeholder image

Στόχοι

Οι θεμελιώδεις αξίες που μας καθορίζουν ως εταιρία αλλά και ως άτομα είναι η ακεραιότητα, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η συνέπεια.

Generic placeholder image

Ιστορικό

Η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2008, αλλά στην ουσία λειτουργεί από το 1989 με διάφορες άλλες νομικές μορφές. Από τότε μέχρι σήμερα ακολούθησε μια σταθερά προοδευτική πορεία με σταδιακή αύξηση του πελατολογίου της και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.