Επισκευές στο χώρο σας

Γενικά

Η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες, με άριστη γνώση σε θέματα όπως: εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων, λήψης backup, βλαβών που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία των υπολογιστών και των περιφερειακών τους ή από κακόβουλες επιθέσεις τρίτων μέσω ιών (viruses). Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω προβλήματα καλέστε μας και εντός 24 ωρών από τη κλήση σας θα Βρίσκεται στο χώρο σας εξειδικευμένος τεχνικός μας για να επιλύσει προβλήματα σε θέματα όπως:

Εγκατάσταση υπολογιστή

Εγκατάσταση του υπολογιστή σας και των περιφερειακών του. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει:

Έλεγχος και επισκευή υπολογιστή

Όποιο πρόβλημα και αν παρουσιάζει ο υπολογιστής σας, ο εξειδικευμένος τεχνικός μας θα το αντιμετωπίσει άμεσα και θα επαναφέρει το σύστημα σας στη κανονική του λειτουργία. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει:

Διαγραφή ιών

Σε περίπτωση που κάποιος από τους υπολογιστές σας έχει «κολλήσει» κάποιον ιό, ο εξειδικευμένος τεχνικός μας θα εγκαταστήσει το κατάλληλο λογισμικό αντιϊικής προστασίας (antivirus) και θα αποκαταστήσει τη λειτουργία του συστήματος σας. Το κόστος του λογισμικού αντιϊικής προστασίας (antivirus) που χρησιμοποιήθηκε χρεώνεται χωριστά και είναι διάρκειας ενός ή δύο ετών.

Λήψη Backup του συστήματος

Μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή του υπολογιστή σας υπάρχει δυνατότητα να γίνει ένα πλήρες backup του συστήματος σε μαγνητικό μέσο (π.χ. εξωτερικό σκληρό δίσκο ή NAS) ή οπτικό μέσο (π.χ DVD) ώστε να είναι ευκολότερη η αποκατάσταση του συστήματος σε πιθανή μελλοντική βλάβη. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει αμέσως μετά την εγκατάσταση ή επισκευή του υπολογιστή σας είτε προληπτικά μετά από κλήση σας προς την εταιρία μας.

Κόστος εργασίας:

Generic placeholder image

Προφίλ

Η εταιρία μας έχοντας έδρα τα Βριλήσσια, έχει αναπτύξει δραστηριότητα κυρίως στο νομό Αττικής αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Έχει αποκτήσει ένα ευρύ πελατολόγιο, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Generic placeholder image

Στόχοι

Οι θεμελιώδεις αξίες που μας καθορίζουν ως εταιρία αλλά και ως άτομα είναι η ακεραιότητα, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η συνέπεια.

Generic placeholder image

Αξιοπιστία

Στη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας της στον χώρο της Πληροφορικής, η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. έχει καθιερώσει ως προσωπικό της στίγμα την ποιότητα και την αξιοπιστία. στις παρεχόμενες υπηρεσίες

Generic placeholder image

Ιστορικό

Η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2008, αλλά στην ουσία λειτουργεί από το 1989 με διάφορες άλλες νομικές μορφές. Από τότε μέχρι σήμερα ακολούθησε μια σταθερά προοδευτική πορεία με σταδιακή αύξηση του πελατολογίου της και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.