Επισκευές - Αναβαθμίσεις

Αναβάθμιση προγραμμάτων (Software)

Ανανεώστε τα προγράμματα του υπολογιστή σας ώστε να γίνει πιο σύγχρονος και πιο λειτουργικός. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει είτε στον δικό μας είτε στον δικό σας χώρο από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας.

Επανεγκατάσταση λειτουργικού (Format)

Μετά από πολλές εγκαταστάσεις - απεγκαταστάσεις εφαρμογών στον υπολογιστή σας μπορεί αυτός να γίνει αργός και η λειτουργία να εξελιχθεί από δυσχερή σε απελπιστική. Επίσης μπορεί να είναι αδύνατη η εκκίνηση του υπολογιστή είτε γιατί σε κάποια από τις βιβλιοθήκες του λειτουργικού συστήματος (dll file) έχει προκύψει σφάλμα είτε γιατί ο υπολογιστής έχει προσβληθεί από ιό. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, το γνωστό format. H διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:

Αναβάθμιση υλικών υπολογιστή (Hardware)

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ταχύτητας εκτέλεσης των εφαρμογών στον υπολογιστή σας ή αν στο σύστημα μας έχει εμφανιστεί κάποια δυσλειτουργία, η οποία απαιτεί την αντικατάσταση κάποιου ή κάποιων τμημάτων του υπολογιστή καλέστε το εξειδικευμένο προσωπικό μας και θα σας προτείνουμε τα καλύτερα υλικά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Η αναβάθμιση του υπολογιστή σας με βάση τις απαιτήσεις σας μπορεί να γίνει είτε στο χώρο σας είτε στον δικό μας.

Κόστος εργασίας:

Generic placeholder image

Προφίλ

Η εταιρία μας έχοντας έδρα τα Βριλήσσια, έχει αναπτύξει δραστηριότητα κυρίως στο νομό Αττικής αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Έχει αποκτήσει ένα ευρύ πελατολόγιο, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Generic placeholder image

Στόχοι

Οι θεμελιώδεις αξίες που μας καθορίζουν ως εταιρία αλλά και ως άτομα είναι η ακεραιότητα, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η συνέπεια.

Generic placeholder image

Αξιοπιστία

Στη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας της στον χώρο της Πληροφορικής, η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. έχει καθιερώσει ως προσωπικό της στίγμα την ποιότητα και την αξιοπιστία. στις παρεχόμενες υπηρεσίες

Generic placeholder image

Ιστορικό

Η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2008, αλλά στην ουσία λειτουργεί από το 1989 με διάφορες άλλες νομικές μορφές. Από τότε μέχρι σήμερα ακολούθησε μια σταθερά προοδευτική πορεία με σταδιακή αύξηση του πελατολογίου της και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.