Στόχοι

Όραμα και Στόχοι

Η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. επιδιώκει να είναι πάντα ενημερωμένη στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στην τεχνολογία λογισμικού, επενδύοντας διαρκώς σε νέες τεχνολογίες αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Το τμήμα ανάπτυξης απαρτίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυάται υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, τα στελέχη μας εκπαιδεύονται συστηματικά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, έχοντας ως στόχο οι παραγωγές μας να είναι πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας.

Οι θεμελιώδεις αξίες που μας καθορίζουν ως εταιρεία αλλά και ως άτομα είναι η ακεραιότητα, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η συνέπεια.

Μέσα από την τακτική εφαρμογή αυτών των αρχών, συνεχίζουμε να παρέχουμε υπηρεσίες αξίας προς τους πελάτες μας, και να εκπληρώνουμε με συνέπεια τους στόχους μας.

Generic placeholder image

Προφίλ

Η εταιρία μας έχοντας έδρα τα Βριλήσσια, έχει αναπτύξει δραστηριότητα κυρίως στο νομό Αττικής αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Έχει αποκτήσει ένα ευρύ πελατολόγιο, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Generic placeholder image

Αξιοπιστία

Στη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας της στον χώρο της Πληροφορικής, η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. έχει καθιερώσει ως προσωπικό της στίγμα την ποιότητα και την αξιοπιστία. στις παρεχόμενες υπηρεσίες

Generic placeholder image

Ιστορικό

Η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2008, αλλά στην ουσία λειτουργεί από το 1989 με διάφορες άλλες νομικές μορφές. Από τότε μέχρι σήμερα ακολούθησε μια σταθερά προοδευτική πορεία με σταδιακή αύξηση του πελατολογίου της και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.